2132

Kohteet
2132

394

Työntekijät
394

91%

Tyytyväisyys
91%

Laki ja oikeudet

Verkosivuston käyttömahdollisuus

Tämän verkkosivuston sekä sillä olevien tekstien, graafisten esitysten, kuvien, ohjelmistojen ja muun materiaalin tekijänoikeudet omistavat SH-Palveluverkko Oy tai niiden käyttöoikeuksien myöntäjät. Vierailija ja ja jäsen voi käyttää tällä sivustolla olevaa materiaalia vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä ja vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Tämän verkkosivuston osia voi näyttää tietokoneen näytöllä ja tulostaa vain edellä esitettyyn tarkoitukseen ilman muutoksia, lisäyksiä ja poistoja. Näissä ehdoissa nimenomaisesti esitettyjä tapauksia lukuun ottamatta, vierailija tai jäsen ei saa ilman SH-Palveluverkko Oy:n kirjallista lupaa muuttaa, muokata, toisintaa, jakaa eikä hyödyntää kaupallisesti tämän verkkosivuston materiaalia.

Vierailija ja jäsen tunnustaa, että Prunus, SH-Palveluverkko, SH ja muut näkyvät liike- ja tuotemerkit ovat rekisteröityjä tai vakiintuneita tavaramerkkejä. vierailija tai jäsen voi toisintaa kyseiset tavaramerkit sellaisinaan tältä verkkosivustolta ladattuun materiaaliin edellä sallituissa rajoissa, mutta niitä ei saa muulla tavoin käyttää, kopioida, muokata eikä poistaa ilman haltijan kirjallista lupaa.

Tällä verkkosivustolla esiintyvien muiden yritysten nimet ja logot voivat olla kolmansien osapuolten tavaramerkkejä, ja SH-Palveluverkko käyttää niitä niiden haltijoiden luvalla.

Vastuu

Vaikka SH-Palveluverkko Oy päivittää verkkosivustoa säännöllisesti, se ei takaa, että sivustolla olevat tiedot ja materiaali ovat ajantasaisia tai paikkansapitäviä tai että sivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut ovat käytettävissä. SH-Palveluverkko Oy voi muuttaa tällä verkkosivustolla esitettävää materiaalia milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen.

Vahingonkorvaus

Vierailija ja jäsen sitoutuu puolustamaan ja suojaamaan SH-Palveluverkko Oy:tä ja siihen kuuluvia yrityksiä ja niiden työntekijöitä kaikkia sellaisia kolmannen osapuolen aiheuttamia tai SH-Palveluverkko Oy:lle ja siihen kuuluville yrityksille ja niiden työntekijöille aiheutuvia menetyksiä, kuluja, vahinkoja, vaateita ja vaatimuksia vastaan, mukaan luettuina kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat vierailijan tai jäsenen huolimattomuudesta tai siitä, että vierailija tai jäsen käyttää tätä verkkosivustoa näiden ehtojen vastaisesti.

Vierailijan ja asiakkaan tiedot

Niiden velvoitteiden lisäksi, joita vierailijalla voi olla hänen liittyessään Jäseneksi, vierailija takaa, että kaikki hänen SH-Palveluverkko Oy:lle tai sen edustajalle antamansa tiedot ovat hänen parhaan tietämyksensä mukaan täydellisiä ja paikkansapitäviä. SH-Palveluverkko Oy käyttää vierailijan tai jäsenen itsestään sille antamia tietoja yksinomaan Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sopimuksen täydellisyys

Nämä ehdot sisältävät vierailijan, jäsenen ja SH-Palveluverkko Oy:n välisen tälle verkkosivustolle pääsyn ja sen käyttöä koskevan sopimuksen. SH-Palveluverkko Oy voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ja ilmoittaa muutoksista julkaisemalla päivitetyn version näistä ehdoista tällä verkkosivustolla. vierailijan ja jäsenen tulee säännöllisesti käydä läpi nämä ehdot, ja jos hän käyttää tätä verkkosivustoa muutosten julkaisemisen jälkeen, hänen katsotaan sivustoa käyttämällä hyväksyneen kyseiset muutokset.

Vihervarpunen

Tyytyväisyyskysely

Osallistu kyselyyn

DSC02051

Siivousalan verottomat palvelut

Lue lisää..

Alan yleiset sopimusehdot

Alan yleiset sopimusehdot

Lue lisää..

ISO9001 Standardi

ISO9001 Standardi

Lue lisää..